Mindfulness - Medveten närvaro
I vardagen - i naturen - i jobbet - i hemmet

Mindfulness i grupp

 
 • 6-8 veckor
 • 6-8 sessioner á 90-120minuter/session
 • 5-10 deltagare
 • Sittande, gående och-/eller liggande meditationer, medvetna rörelser och andra fokus-övningar
 • Inomhus och utomhus
 • Mindfulness i naturen
 • Föreläsning
Mindfulness för företagare
 
 • Kickoff
 • Företagsevent
 • Minst 5 deltagare
 • Föreläsning om stress, smärta och sömn.
 • Meditationer och medvetna rörelser
 • Mindfulness i naturen
 • Material för hemma-övningar. 
Personlig - träning

Mindfulness
 • 6-8 veckor
 • 6-8 sessioner á 90 min
 • 1-2 deltagare
 • Inomhus & utomhus-träning
 • Mindfulness i naturen
 • Sittande,gående och-/eller liggande meditationer
 • Föreläsning 
 • Hemma-övningar

 

Glöm inte att nyttja ditt friskvårdbidrag för Mindfulness!

Varför öva Mindfulness?
Att öva mindfulness eller medveten närvaro är ett kraftfullt verktyg, genom att bli medveten om sina tankar och känslor. Att kunna namnge vad man känner så har vi lättare att hantera situationer som vi står inför. Med mindfulness övar vi att komma ur vår autopilot och bli mer närvarande i nuet. Det är här och nu vi lever och det är nu vi ska uppleva vårt liv, inte låta livet gå på autopilot. Med autopilot menas att vi gör saker utan att veta att vi gör det, vi gör det av ren vana och automatik. Kroppen är där men tankarna är någon annanstans. När vi lär oss att komma ur vår autopilot så kan vi uppleva saker i livet på ett helt annat plan. Vi lär oss att vara mer närvarande med våra barn, med vår partner, jobbet och fritiden. 

Goda effekter med mindfulness:
- Minskad stress
- Minskad oro & ångest
- Ökad självkänsla & självförtroende
- Bättre sömn
- Ökad koncentrationsförmåga
- Hanterar känslor på ett bättre sätt
- Ökad livskvalité  
- Förbättra minnet


Mindfulness för barn

Att öva mindfulness med barn har en väldigt positiv effekt på många plan. 
Barn är mycket närvarande i nuet när det är fri lek eller när barnen vistas i naturen, men vardagen är så mycket mer än fri lek och då kan det vara bra att ha hjälp utav ett verktyg så som mindfulness-övningar. Barn som övar mindfulness har lättare att fokusera och kan hålla fokus en längre stund jämfört med barn som inte övar mindfulness. Barnet lär sig att känna igen olika känslor och lär sig att namnge sina känslor och kan därför hantera sina känslor på ett bättre sätt. 

Många barn idag är stressade och känner ett stort prestationskrav, en del har sömnsvårigheter och drömmer oroligt eller har svårt att komma till ro. 
Med mindfulness kan vi hjälpa barnen att hitta sitt andetag och redan där visar stor effekt.

Andra goda effekter med mindfulness-övningar:
- Ökad självkänsla och självförtroende
- Bättre sömn
- Förstå och känna igen känslor
- Hantera känslor på ett bättre sätt
- Lindrar stress och oro
- Visar mer omsorg om sig själv oc
h andra
- Ökar medveten närvaro

INNAN DU SKICKAR! Du är införstådd med att 4you4life sparar dina uppgifter för att hålla kontakt med dig som klient, vid avslutat samarbete sparas uppgifter högst 6 månader. Meddela mig om du vill att dina uppgifter skall rederas tidigare. Titta gärna i skräpposten om du väntar svar från mig, ibland hamnar mailet fel! TACK!