Mindfulness - Medveten närvaro
I vardagen - i naturen - i jobbet - i hemmet

Mindfulness i grupp

 
 • 8 veckor
 • 8 sessioner á 90-120minuter/session
 • 5-10 deltagare
 • Sittande, gående och-/eller liggande meditationer, medvetna rörelser och andra fokus-övningar
 • Inomhus och utomhus
 • Mindfulness i naturen
 • Föreläsning
Mindfulness för företagare
 
 • Kickoff
 • Företagsevent
 • Minst 5 deltagare
 • Föreläsning om stress, smärta och sömn.
 • Meditationer och medvetna rörelser
 • Mindfulness i naturen
 • Material för hemma-övningar. 
Personlig - träning

Mindfulness
 • 8 veckor
 • 8 sessioner á 90 min
 • 1-2 deltagare
 • Inomhus & utomhus-träning
 • Mindfulness i naturen
 • Sittande,gående och-/eller liggande meditationer
 • Föreläsning 
 • Hemma-övningar

 

Glöm inte att nyttja ditt friskvårdbidrag för Mindfulness!

Stresshantering med Mindfulness
Att träna mindfulness eller medveten närvaro är en kraftfullt verktyg för att minska vår stressnivå. 
Dagliga meditationer minskar stress, oro och ångest och vi får en klarhet i hur vår kropp och sinne fungerar och lär oss möjligheten att läsa av våra tankar och känslor har därav minska risken för utbrändhet och ångest. 
Sömn, vår viktigaste återhämtning. Med mindfulness-träning får du lättare för att styra ditt fokus och uppmärksamhet och det hjälper dig vid sömn och insomningsproblematik. 

INNAN DU SKICKAR! Du är införstådd med att 4you4life sparar dina uppgifter för att hålla kontakt med dig som klient, vid avslutat samarbete sparas uppgifter högst 6 månader. Meddela mig om du vill att dina uppgifter skall rederas tidigare. Titta gärna i skräpposten om du väntar svar från mig, ibland hamnar mailet fel! TACK!