Kostrådgivning

 • Gå ner i vikt
 • Förändra/förbättra din kost
 • Kostschema/  Recept
 • Kost -/    Näringslära

Life-Coaching

 • Samtals-Coaching
 • Förändra &   bryt ett oönskat beteende
 • Nå ett önskat mål
 • Stöttning & vägledning

Mindfulness

 • Ökad livskvalité
 • Medveten närvaro i vardagen
 • Minska stress & oro
 • Fokus & uppmärksamhets-träning
 • Stresshantering
"Kroppen är själens hem, utan vår kropp är vi ingenting"

Att ge kroppen den uppmärksamhet den behöver och lyssna på dess signaler och samtidigt tillföra den näring som behövs för att prestera optimalt blir en hållbar förändring. 

Genom att förstå hur mycket våra tankar styr oss i vardagen och genom livet och på vilket sätt vi kan få vinning av att kontrollera och styra om vårt tankesystem till vår fördel, så har vi möjligheten att forma livet efter vad vi vill. 

Att hitta drivkraften och motivationen till att genomgå en förändring i livet oavsett det gäller kosthållning, förändra ett oönskat beteende eller minska stress så kan det kännas tryggt med vägledning och kontinuerliga samtal under förändringens gång. 

Vem vill du vara och hur ska du ta dig dit?